සියලු බැඳීම් වලින් නිදහස් වූ උතුම් භික්‍ෂු ජීවිතයට ඇතුළත්වීමට ලැබීම මහත් වූ භාග්‍යයකි. තථාගතයන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝරත්නය සිල්වත්ය. “සහොහි දුස්සීලො නාම නත්ථි” දුශ්ශීල සංඝයා නැති බව දක්‍ෂිණ විභංග සූත්‍ර අටුවාවෙහි දක්වා තිබේ. යමෙක් දුශ්ශීල නම් ඔහු සංඝරත්නයට අයත් නැත.

හොරණ සීල සුව අරණ

ගිලන් භික්‍ෂූන් රැකබලා ගනිමින් නොමිලේ සියඑ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සිදුකරණ , හොරණ සීල සුව අරණ 
034 5 725795
Galigamuwe Gnanadeepa Thero


free counters

දහම් රස වින්දෝ