සියලු බැඳීම් වලින් නිදහස් වූ උතුම් භික්‍ෂු ජීවිතයට ඇතුළත්වීමට ලැබීම මහත් වූ භාග්‍යයකි. තථාගතයන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝරත්නය සිල්වත්ය. “සහොහි දුස්සීලො නාම නත්ථි” දුශ්ශීල සංඝයා නැති බව දක්‍ෂිණ විභංග සූත්‍ර අටුවාවෙහි දක්වා තිබේ. යමෙක් දුශ්ශීල නම් ඔහු සංඝරත්නයට අයත් නැත.

දේශකයාණන් වහන්සේලා සමග සම්බන්ධ විය හැකි දුරකථන අංක

ධර්ම දේශනාමය කටයුතු සදහා ඔබ සියලු දෙනාටත් අවශ්‍යනම් පහත සදහන් දුරකථන ඔස්සේ ඔබටත් දේශකයාණන් වහන්සේලා සමග සම්බන්ධ විය හැක.ධර්ම දානමය කුසලය ඇතුළු අනෙකුත් කුසලයන් වැඩි දියුණු කර ගැනීමට පමණක් මෙය අවස්ථාවක් කර ගන්න. 

( ධර්ම දානය පිණිසයි )
(1) Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero (පූජ්‍යපාද ගලිගමුවේ ඥාණදීප හිමි) 0773407300
(2) Ven Kahagolle Somawansa Thero (පූජ්‍යපාද කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි) 0718361466
(3) Ven Doloswala Udithadeera Thero (පූජ්‍යපාද දොළොස්වල උදිතධීර හිමි) 0772340810
(4) Ven Walpola Gothama Thero (පූජ්‍යපාද වල්පොල ගෝතම හිමි) 0717345345
(5) Ven Agalakada Sirisumana Thero (පූජ්‍යපාද අගලකඩ සිරිසුමන හිමි) 0714298850
(6) Ven Malimbada Pannasara Thero (පූජ්‍යපාද මාලිම්බඩ පඥාංසාර හිමි) 0777439369
(7) Ven Pitigala Dhamma Vinitha Thero (පූජ්‍යපාද පිටිගල ධමමවිනිත හිමි) 0776034752
(8) Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (පූජ්‍යපාද තිත්තගල්ලේ ආනන්ද හිමි) 0776752816
(9) Ven Radawadunne Gnanavimala Thero (පූජ්‍යපාද රදාවඩුන්නේ ඥාණවිමල හිමි) 0714427554
(10) Ven Athkadure Sumanasara Thero (පූජ්‍යපාද අත්කදුරේ සුමනසාර හිමි) 0778444887
(11) Ven Bokundara Kusaladhamma Thero (පූජ්‍යපාද බෝකුන්දර කුසලධම්ම හිමි) 0778444887
(12) Ven Gampaha Mahanama Thero (පූජ්‍යපාද ගම්පහ මහානාම හිමි) 0772389135
(13) Ven Ketawala Hemaloka Thero (පූජ්‍යපාද කැටවල හේමාලෝක හිමි) 0714222844
(14) Ven Kolabisse dhammananda Thero (පූජ්‍යපාද කොලබිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි) 0714222844
(15) Ven Kukulpane Sudassi Thero (පූජ්‍යපාද කුකුල්පනේ සුදස්සී හිමි) 0773761333
(16) Ven Medagoda Abayathissa Thero (පූජ්‍යපාද මැදගොඩ අභයතිස්ස හිමි) 0718666333
(17) Ven Ududumbara Kashyapa Thero (පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි) 0772900095
(18) Ven Lenawa Mangala Thero ( පූජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි) 0772245881
(19) Ven Mirahawatte Pannasiri Thero (පූජ්‍යපාද මිරහවත්තේ පංඥා සිරි හිමි ) 0714473666,                   0112774071


The Buddhist Tv (බෞද්ධයා නාලිකාව)
0094117215288 94 11 4 422022 +94 11 2 689309 +94 77 3 099883 +94 11 4 343611
Fax : +94 11 2 689308
Email : info@thebuddhist.tv

Neth FM Dharma Deshana නෙත් එෆ්.එම් ධර්ම දේශනා සදහා (ගුවන් විදුලිය) 0777725214 දර්ශන මහතා
SLBC Sinhala ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලිය බෞද්ධ අංශය (ධර්ම දේශනා සදහා) 0112697140 |


free counters

දහම් රස වින්දෝ